Dàn áo SH 300i: có nên độ cho xe Honda SH 2017 không?

Ốp sườn SH 300i
Ốp sườn SH 300i

Dàn áo SH 300i là bộ phụ kiện độ cho xe SH 2017 lên đời SH 300i. Những món phụ kiện này bao gồm: Ốp pô SH 300i, ốp sườn SH 300i, Cản sau SH 300i. Vậy có nên độ Body kit sh 300i cho xe SH 2017 không?

Ốp sườn SH 300i
Ốp sườn SH 300i
Cản sau sh 300i
Cản sau sh 300i
Ốp pô Sh 300i
Ốp pô Sh 300i

Một số ý kiến cho rằng nên độ dàn áo sh 300i bởi vì nó sẽ giúp cho xe đẹp hơn, cứng cáp hơn. Một số ý kiến khác thì không đồng tình như vậy là thay kết cấu xe và vi phạm pháp luật. Một vài người thì cho rằng độ lên sẽ rất tạp nham, không phải SH 2017 cũng chẳng phải Sh 300i.

-Trên đây chỉ là một vài ý kiến để tham khảo. Vậy còn ý kiến của bạn thì sao?-

SHARE