Tính cách nổi trội của Bạch Dương là gì?

0
546

Bạch Dương là người dũng cảm, chính trực, mạnh mẽ…

Cùng nhau khám phá những cái “trội” của Bạch Dương nhé!